Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kristiania Lørdag.

Kære Nansen.

Da jeg idag er noget bedre – Besvimelserne vedvarer dog bestandig – vil jeg give dig til dit Skatkammer visse personalhistoriske Oplysninger.

Da jeg i Bladet her saá Es' Forlovelse , løb jeg strax ud til Portieren og spurgte: Hvem er Drewsen? Og hvormeget har de?

Han kendte dem slet ikke, hvad der var mig et saare slet Tegn. Om Eftermiddagen gjorde imidlertid Gran og Adam Løvenskjold mig Visit og da fik jeg Nyt at høre.

Hr. Drewsen har været meget rig. Men for tre Aar siden gjorde han en stille Fallit. Konen flyttede fra ham. Iaar har han saa giftet sig igen med en tvivlsom Person – en forhenværende Elskerinde. Løvenskjold paastaar, at der er sikret Frk. Fanny 1200 Kr. om Aaret. Andre benægter. Af Formue ikke Spor.

Erotisk Fortid har hun rigelig.

Øjensynlig har det været hende om at gøre at gøre Karrière. Hun forlovede sig først med en Kadet Næser – en Søn af Norges kommanderende General. Han var smuk og saa dum, at han blev smidt ud af Krigsskolen. Saa hævede hun.

Derpaa forlovede hun sig med Hr. Siegfred Løvenskjold . Han er meget smuk, rig og et af Norges faa store Navne. 4 Januar iaar saá hun, sammen med Hr. L:, Esmann første Gang. For en Uge siden underrettede hun Hr. L. om sin nye Forlovelse med Es.; hun telegraferede, siger de Indviede, denne Begivenhed.

Tror mon Esmann, der er Formue?

Igaar, midt som jeg sidder, lader Hr. Siegfred L. sig melde. Han bad mig om jeg vilde give ham "Oplysninger om Esmann". Jeg svarede, at "jeg var Esmanns Kammerat, Kollega og Landsmand". Og vi gik over til at tale om andre Ting. Der var Vidner paa Samtalen.

Hele Beaumonden er optagen af Forlovelsen, da alle vidste, hun var forlovet med Løvensk.

Hvoraf skal de dog leve?

Jeg sender et "Brevkort" om "Svigermoder" for Reklamens Skyld. Hils din Kone saa mange Gange.

Din

Herman B.

Jeg kan saa daarlig skrive idag, da jeg er ret mat.