Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Laurvig.

Kære Neergaard.

Jeg er bedre men endnu stadig syg. Jeg lider meget.

Philipsen vil have en »Erklæring« offentliggjort. Jeg har underskrevet. Han vil tillige have en Bøde. Jeg beder Dem influere paa ham for at afstaa derfra. Jeg har virkelig handlet i god Tro og efter en hel Vinters Sygdom er jeg just ikke rig. Jeg tror heller ikke, Ph. vilde staa just med Sympatien.

Tusinde Hilsener til Fru Neergaard.

Deres Ven

H. B.