Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst.

Kære Nansen.

Jeg kom igaar. Jeg vilde blive her en Nat – for gamle Minders Skyld. Men imorges sagde Værten mig, at han var villig til at give mig Værelse, Kurtaxt, al Kost for 60 Kr. pr. Maaned. Saa slog jeg til. Her er vist ikke mange, ikke Musik, intet. Nuvel – her skrev jeg for ti Aar siden første Del af "Haabløse". Lad os haabe, jeg kan blive Menneske igen.

Tak for al din Møje. Naar jeg er blevet lidt roligere, skal jeg skrive mer. En Dag maa jeg vel til Khavn og sé de Rubenske Fabrik'er.

Din

H.B.