Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. Helsingør.

Kære Fru Neergaard.

Jeg sender her en Artikel, som er en Fortsættelse af den forrige. Spørgsmaalet er ialfald aktuelt, og jeg lægger megen Vægt paa, at det behandles.

Vil De sende mig Honoraret. Som sædvanlig har jeg naturligvis ingen Penge. Jeg er syg og trist.

Altid Deres Ven

H. B.

Hils Neergaard.