Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. 24.7.90.

Kære Fru Neergaard.

Bliv ikke forskrækket over at modtage et nyt Manuskript. Men jeg maa en Gang svare Skram, som vaaser urimeligt.

Men ‒ kan »Norge« og dette staa i samme Hefte.

Send mig for Guds Skyld Pengene for disse to Udgydelser. Jeg har det ret slet ‒ kommer en Dag ned til Holte.

Mange Hilsener. Deres Ven

H. B.