Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Neergaard.

Som De vil have sét er »Komedie i Provinsen« nu overalt paa Dagsordenen. Var det da ikke klogt at tage min »Teaterdrift« snarest.

Men et Aftryk maatte jeg have herop, da et Par Rettelser ‒ af Hensyn til indtruffet Dødsfald o:s:v: ‒ er blevet nødvendige.

I næste Uge kommer jeg ned og besøger Dem. Hils Fru N. saa mange Gange.

Deres hengivne

H. B.