Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Langhoff.

De vilde allerede nu have modtaget det første Kapitel af min Roman, om ikke Fru Nansen, der boer her, havde taget, snart sagt, Livet af mig. Jeg kan i et Brev ikke skrive om alt dette. Men send mig strax 20 Kr. saa jeg ‒ som nu Lægen, Gud ske Tak vil ‒ kan faa hende til København.

H.B.

Absolut Taushed om dette. Men send de 20 Kr: strax.