Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Fru Feilberg.

Det, at jeg ikke var »tilfreds«, fordi De ikke havde »takket« for Bogen ‒ er noget Snak, som er rent galt refereret. Men nu hjertelig Tak for Brevet. De sidste Maaneder har været Tider med skrap Sygdom og trist Elendighed. Men man skal gaa paa Jorden ogsaa, naar den gløder.

Til Byen kommer jeg vel endelig en Gang, naar jeg faar Raad til den Extravagance. Saa sér jeg sikkert ud. Uh, ha ‒ overfor Fru Skram har jeg en elendig Samvittighed.

Hils Deres Mand og Tak for Deres Venskab.

Deres hengivne

H. B.