Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Ven.

Jeg sender hermed »Betty Borchsenius«, paa hvilken jeg har arbejdet siden hun døde. Jeg haaber, De vil sé, at Artiklen godt kan komme sént ‒ da den er et ret stort Teater-Opgør.

Jeg telegraferede, fordi jeg beder Dem saameget strax skrive til Philipsen om at sende mig Honoraret ‒ kan det blive 50 Kr.? Det er vældig langt. Naar De skriver imorgen, kan han sende dem herud, saa jeg har dem Mandag Aften ‒ og jeg skal Tirsdag til Jylland paa Turné fem Dage.

Hvormeget jeg havde at sige Dem.

Den Artikel har taget mig fjorten Dage.

Naar flytter De til Byen.

Hils Neergaard.

Deres Ven

H. B.

Hvem er Teateranmelder?