Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Dahl.

Jeg søger desværre hver Dag forgæves de Højesteretsreferater, som holder Dem tilbage i Byen.

Kom nu, hvad der saa end loves Dem, bestemt herud Lørdag Aften K. 7½.

Skriv en Artikel til Bergen-Helsingborg om Drachmanns Historien og Teatret. De kan altid faa lidt at vide hos Nansen

Hils.

Deres Ven

H. B.