Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Nansen.

Jeg har i de tre sidste Dage faaet to Breve fra Fruen, om jeg ikke kunde sende hende 100 Kr. Desværre har jeg slet intet og har endnu intet Svar paa en Henvendelse til "København". Faar jeg noget, sender jeg, hvad jeg kan. Hun vil – og maa maaske – nu rejse. Gud véd, hvorhen. Den ulykkelige. Sikkert er det saare slemt. Ellers vilde hun vist ikke komme til mig, som hun véd, intet har.

– – Vil du optage vedlagte Stump. Det er Hennings' Geménhed, det Hele. Brevet er til din Samling.

Din

H.B.