Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg.

Kære Ven.

Tilgiv, at jeg først nu takker for de inderlige gode Dage dernede paa »Villaen« ‒ hvor Himlen give Dem langt Ophold og glade Dage ‒; men mine Tanker har ofte været dernede trods min Taushed. Tak ogsaa for »Udklippene«. Jo, de tvende »Digterkonger« har jo været slemt tilvands. Naa ‒ os andre kan det ogsaa gaa ilde: da jeg arriverede til Aarhus laa der Depecher fra Grenaa, at man der fuldstændig havde mistet Tillid'en og ikke ønskede min Nærværelse. I Æbeltoft gik det ej bedre. Kunstelskeren ved Toldvæsenet fraraadede mig indstændigt et Besøg hos Molboerne. Saa sad jeg tre Dage i Aarhus med Smerten og Hadsund.

De vil kunne tænke Dem Overskud'et.

Det var en drøvelig Historie, som kun oplivedes af en Sofus Birck-Première, hvor jeg paa Parkettets første Bænk glimrede ‒ eller glindsede, ti Klædningsstykket er nu snart ældre ‒ i sort Kjole.

Nu foregaar efter indlagte Program, som ikke vil overvælde Villaen ved Nyhed ‒ Lirekassen her.

Hils nu først og fremmest Deres Kone og sig hende, at jeg paa Grund af manglende Underbeklædning maa holde mig i Stuen. Dernæst hils den ganske Villa.

Om Museet skal jeg nok skrive.

Hils Korups og Marchers mange Gange. Jeg holder saameget af Villaen, af Marchers fire Udraabstegn og den hele lille By.

Deres Ven

H. B.