Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg. Mandag

Kære Dahl.

Jeg lægger »Interwiewet« ved ‒ maaske er det undgaaet Deres Øjne.

Sér De, for hver Gang De staar i disse to store Blade, er jo meget vundet. Redaktionerne vænner sig til Dem, og De véd selv, hvad »Vanen« vil sige i den daglige Gænge ved et Blad.

Det Næste, De nu skal sende det Blad, er: »Ibsens Stykke kommer« ‒ og saa fortælle om, hvordan København venter og tager imod Skuespillet.

Hent Judic-Billetter hos Hennings . Og send strax efter Forestillingen et kort Brev til Göteborg. Hun skal vist derhen, hvad De jo kan faa at vide i Musikhandelen. Hun er ogsaa Stof for Helsingborg. Sig hos Hennings, at De har baade Göteborg og Helsingborg.

Jeg spekulerer paa, at De vist kunde faa nogle Korrespondancer til »Berliner-Tageblatt«. Vi kunde lade det oversætte af en Translatør.

Hils Deres Kone.

H. B.

Har De skrevet om Tuberkulosen?