Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredensborg. Onsdag.

Kære Dahl.

Jeg svarede ikke paa Telegrammet, fordi De ‒ ret betænkt ‒ ikke i »Tageblatt« skulde begynde med en saa difficil Sag. »Tageblatt« skal vi ordne saasnart De kommer herud.

Angaaende »Interwiewet« er det jo rimeligt, at Fru Nissen efter at have læst det modbydelige Angreb i »Nat-T.« har maattet ændre noget. For hende er jo dette en Livssag.

Hvis »Tilskuer«-Artiklen ikke optages, er det kun, fordi Hr. R-K ikke tilstiller »Tilskueren« nogetsomhelst, der ligner Billetter. Nu skal jeg skrive til Fruen.

Skriv til Göteborg, saasnart der er noget friskt og aktuelt ‒ som sidst. Og send nu ikke hver Dag Brev til »Dagbladet«.

»Berliner-Tageblatt« faar De sikkert. Mærkeligt, at jeg ikke har tænkt paa det før.

Jeg er saa sørgmodig og træt.

H. B.