Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Nej, kære Ven, komme til Jul kan jeg ikke. Mit Sind er for tungt dertil og mit Liv altfor fuldt af Mørke og Taager. Og jeg vil ingen Juleglæde forstyrre.

Som altid synes December særlig at skulle tætte alle Skyer. Nu har jeg ogsaa de største pekuniære Bekymringer. Jeg har bedt om et Opgør med »København« og hverken Bladet eller Johan har svaret mig.

Skulde nu ogsaa det briste, véd jeg ikke mer, hvad jeg fange an.

Hils Deres Kone tusind Gange og Tak, fordi De har tænkt paa mig. Men mig passer Ensomhed bedst for.

Herman B.