Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Fru Feilberg.

Tak og atter Tak. Hvorfor i al Verden skriver jeg dog disse Ord først nu idag? Man kan dog vel ikke skamme sig ved at takke der, hvor man ikke har skammet sig ved at bede. Men vist er, at jeg hver Dag har sagt: Du gaar ud til Feilbergs og er ikke gaaet og har saa heller ikke skrevet.

Og paa Søndag kan jeg ikke komme, da jeg Kl. 3 skal læse i »Røde Kro« paa Amager for de Fattige og Kl. 8 igen skal læse for Typografernes Sygekasse paa Nørrebro.

Hils Deres Mand fra

Deres Ven

Herman B.