Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Ven.

Det er Sygdom, der har hindret mig i at sende Dem saa meget som et Ord. Jeg har ligget vist en Uge. Saa De skal altsaa spille. Og Toinon. Jeg tror vel, at De kan spille Rollen ‒ men langt var et dansk Stykke at foretrække. Man bliver meget lettere naturlig i Tale og Færd i noget, som er tænkt og sagt paa dansk.

Jeg kan ikke spille med. Mit Tungsind vilde gøre mig det umuligt. Der er hos mig sjæleligt Tusmørke, min Ven. Og jeg kan ikke bryde op i Lampelyset nu, min Ven.

Men læse med Dem hjemme i Deres Stue ‒ det vil jeg uendelig gerne.

Naar da?

Tilgiv at jeg ikke skriver mere. Men det er det første Brev, jeg skriver efter at være kommen op.

Hils Neergaard.

Deres Ven

H. B.