Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Nansen.

Din Kone er ikke her, derimod nogle faa af hendes Ejendele og Regningen. Hun har skrevet og telegraferet flere Gange, at nu vilde hun sende Pengene. Hun kan vist godt faa sine Sager herfra – hvad skal Værten med dem? – men hvorhen skulde de sendes? Og hvad skal Prøven blive til, naar jeg ikke véd, hvor hun er?

Ja, Herren vide det.

Hils Immanuel.

Din

Herman B.