Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Min kære Dahl.

Gaa til baade E.B. og G.B. I al Fald til E.B.

E.B. sér da, at De har »Magt«, og at De kan vise Tjenester ‒ og han er en Mand, hvis egen Magt beroer ogsaa paa den store Egenskab, at han gengælder Tjenester.

Til Fru Erika skriver jeg strax. Hun har intet direkte sagt til H.

En Glæde har jeg haft: et Telegram fra Fru Levy, at hun igaar havde sluttet Kontrakt med Kasino. Saa Gud ske Tak da.

Slet staar det med

H. B.