Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Fru Neergaard.

Jeg har været indesnét, bortrejst og elendig.

Her nu endelig Korrekturen.

Og naar skal jeg saa i »Kvindelig Læseforening«?

Nu er jeg til Tjeneste.

Deres hengivne

Herman B.