Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Taarbæk Hotel. pr. Klampenborg. Onsdag.

Længes Hr. Dahl maaske efter at høre en Smule fra mig? Længes maaske endogsaa Fruen? Jeg er nu her, Børn ‒ og Himlen velsigne Jer begge for Maade, jeg kom her paa. Aarhus var en fatal Stad. Jeg gjorde stor, meget stor Lykke hos et ganske antageligt Publikum. Men Penge ‒ ikke saameget som bag paa min Haand. Ikke saameget som til én Snaps Cognac af Dampskibsselskabets.

Og nu ‒ sidder jeg her.

Vi skulde vel have de norske og svenske Breve afsted. Men hvordan? i dette Hundevejr er en Københavnerrejse saa sin Sag. Kunde De ikke sende Brevene til ‒

»Morgonbladet« ‒ Malmö.

»Norrköpings Tidningar ‒ Norrköpi

Nej ‒ Sludder, det gaar ikke. Laan Postbogen den Dag, som jeg nærmere vil meddele Dem. Jeg maa vel dog til Byen i denne Uge.

Hils Deres Kone og Pup og Deres Svigermoder.

Deres Ven

Herman Bang.