Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Taarbæk Hotel. Søndag.

Min kære Dahl.

De kan tro, at jeg glæder mig over Deres Brød. Hvert Menneske taler derom. Konsul Green bad mig idag anmode Dem om at sende Hr. Pitzner til ham ‒ paa Kongens Nytorv har han Bankforretning ‒ ; han mente, der kunde dannes et stort Aktieselskab til Oprettelsen af et Mønsterbageri med tvende Formaal, dels Oplæring af Bagere, dels Levering af Mønsterbrød.

Sé ‒ dér har De Emne til en ny Artikel.

Hvad siger dog Bing? Dét maa da være ham »das gefundene Brod«. Men nu maa han ogsaa give Dem de fem Øre Linjen.

Denne Asp. Men lad mig tale med ham.

Ikke denne Søndag men næste venter jeg Dem. Hvordan kan Deres Kone være syg nu, hvor hun maa glæde sig saa meget over »Brødet, vi spiser«?

Hansen kommer Tirsdag.

Hils Frue, Pup og Deres Svigermoder. Véd De, at det gjorde mig græsselig ondt, at jeg glemte at sige hende »Velbekomme« sidst.

Adieu. De svensk-norske Blade!

H. B.