Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst ved Helsingør.

Kære Dr. Feilberg.

Jeg skrev igaar til Fru Feilberg . Men er nu bange for, at hun er i Hornbæk endnu. Og hvor grueligt det er, jeg slipper ikke hjem, og her skal nu lukkes . Pengene for mit Sørgespil faar jeg først i næste Uge. Det er snart færdigt ‒ Gud være lovet, at jeg er blevet saa rask, at jeg har kunnet arbejde.

Men jeg maa nu hjem imorgen, da her lukkes, og jeg beder Dem, kære Doktor, sende de 50 Kr. pr. Telegraf i Eftermiddag, at jeg kan slippe bort.

Deres Ven

H. B.