Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Charlottenlund.

Tirsdag.

Kære Nansen.

Jeg hører, du har konfereret om mit Stykke med Federspiel.

Jeg maa da sige dig, at hvis Teatret vil spille Sørgespillet, maatte det ske ved den første Forestilling og i Oktobers Slutning.

Jeg vil nemlig ellers spille deri ved en privat Forestilling inden min Afrejse til Finland o:s:v:, hvorfra jeg sandsynligvis først vender tilbage ud paa Foraaret.

Din hengivne

Herman Bang.