Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Christianssand. Norge

Onsdag.

Kære Ven.

Ja ‒ her sidder jeg og bliver siddende.

Om jeg havde Tid og Mod til at fortælle Dem, hvilke utænkelige Gemenheder Nansen og Esmann her har begaaet. De har bogstavelig snigmyrdet ‒ ja, der er intet andet Ord saavist som gives Mord, hvor man ikke tager selve Aandedrættet fra den »myrdede« ‒ en Landsmand i et fremmed Land.

Jeg har tiet ‒ som altid.

Men i denne Sag vil der ikke blive tiet i al Evighed.

Her har De min »Hedda Gabler« ‒ min højt beundrede Forelæsning, for hvilken Ibsen takkende omfavnede mig foran Publikums Øjne.

Naa ‒ den virker ikke saadan, naar den læses.

Send mig Honoraret paa en Postanvisning ‒ strax. Jeg blev i Christiania bestjaalet for alt mit Tøj.

Gid vi kunde tales ved en Time.

Jeg maa have Korrektur, da Forelæsningen jo maa sendes Ibsen.

Hils »Niels« og »Paul«.

Herman.