Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Christianssand.

Kære Ven.

Tak for Pengene og mer endnu Tak for Brevet. Ja ‒ Nansen har vel snart gjort Mesterstykke i Geménhed. Maatte han høste Lønnen ‒ den sikre Plads i Borgernes Samfund. Adam Homo bør sig at reussere.....

Jeg maa have tre Aftryk af »Hedda«, da »Værket« skal oversættes saavel paa fransk som paa tysk. Enfin ‒ ogsaa jeg vil atter arbejde lidt for min Plads ‒ som kun er en Plads i Verden... for mit Navn, siden der aldrig er Plads for min Virksomhed.

Foreløbig bliver jeg her og skriver ‒ først Penge sammen, derpaa en Roman. Nous verrons.

Hils »Markisen« og hvem der bryder sig om en Hilsen, og har De en Dag Tid, da send mig en Bunke ægte Sladder. Hils ogsaa Cantors og sig dem, at de ikke netop skal tro paa alt, hvad Nansen siger. For Løgn er sikkerlig det meste.

Mange Hilsener til Neergaard og flest til Dem.

Herman B.