Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Christianssand. Søndag.

Kære Neergaard.

Jeg vil nu gerne rejse herfra om en fjorten Dages Tid og vil rejse via Anvers‒Bruxelles. Men jeg maa til Endemaalet skrabe Penge allevegne og vilde derfor saa gerne spørge Dem, om De troede, det var muligt at bevæge Philipsen til at give mig Kr. 100 mod at jeg skriver Breve om Pariserteatrene som i sin Tid Schandorph og afdrager det halve for hvert Brev.

Sé at bevæge ham dertil, kære N.

Hils Fru Dagmar saa mange Gange. Naar skriver hun mig vel en Smule til.

Deres hengivne

H. B.