Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sæby. Onsdag.

Kære Ven.

Hermed sender jeg tre »Digte«, hvoraf det mellemste synes mig et af de bedste, jeg nogentid har skrevet.

Vil De nu strax, naar De har faaet dem, sende mig Honoraret ‒ De er den eneste, jeg altid kan stole paa ‒; jeg kom jo hertil. Men derved blev det ogsaa. Og jeg sidder, uden en Øre, og skælver for en Vadskeregning.

De har dette imorgen Kl. 12 og Kl. 5 maa Anvisningen være paa Posthuset. De vil nok gøre mig den Tjeneste.

Adresse: Herman Bang. Sæby.

Her er dejligt og fredeligt.

Med Dagvogn herhen. Med en Barbér, som er Snedker. Med en Bager, der har Bakkelser, som i min Barndom. Gamle Tranlygter, som ikke tændes ved Midsommer. En Idyl ‒ og dog kastede for en Maaned siden en ung Pige sig i Aaen. Saa her trives alligevel Sorgen.

Hils Neergaard.

Deres Ven

H. B.