Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sæby. Fredag.

Kære Ven.

Sig mig, om der ikke skulde findes en lille Rest paa »Hedda« eller om jeg har faaet den? Jeg fik en Gang pludselig en Anvisning fra Neergaard, som da overvældede mig saa glædeligt. Jeg har i otte Dage været syg ‒ omtrent ligesaa syg som ifjor ved denne Tid.

Hvor Neergaard gør Karrière. Har jeg ikke sagt, at De en smuk Morgen vilde vaagne som Ministerfrue ‒ en Ministerfrue, som har været Elev ved Teatret. Om det nu var Kirkeminister han blev, saa holdt De paany Deres Indtog paa Kongens Nytorv som Chefens Frue eller ‒ Chef. Ti N. interesserer sig ikke saameget for Teater.

Ja, jeg snakker glad, fordi jeg ikke vil snakke andet.

Lev vel. Og skriv en Gang til

H. B.