Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sæby. Fredag.

Kære Ven.

Du bevarer din »gyldne« Taushed. Ganske vist ‒ at tale var kun »Sølv«; men vidste du, hvormeget jeg trænger til en Seddel, vilde du sende den. Eller ialfald svare: om du vil have »Artisterne fortæller«. De kan saa let anvendes andetsteds.

Herman.