Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sæby.

Kære Ven.

Dette er egenlig skrevet for »Verdens Gang« men saa syntes jeg ‒ at det var lidt for godt, og skønt »V.G.« nok betaler tre Gange mere, sender jeg det til Dem ‒ ‒ hvis De nu vil ha'e det. Det fører vist desuden en ung Digter frem for Beskuelsen.

Det maa vel nok være 40 Kr. værd. Vil De sende mig dem med næste Post, saa jeg haver dem Torsdag.

Og De er stum som en Fisk.

Hvis jeg paastod, at jeg havde det dejligt, løj jeg grovt. Men paa Veje til at blive rask er jeg da. Og paa Romanen skrives.

Balsamerer De »Hedda«? Og baade fransk og tysk Oversætter venter paa Liget.

Ved De, hvem der paa Tirsdag skal ‒ i trende Uger ‒ bo Dør om Dør med min Ringhed? dame Linnemann. Foreløbig svæver hun i rød Silkekjole om paa »Bangsbo« og »leger yndeligt for Herren« (til Bangsbo).

Hils Folketingets Paany-Mand.

Deres Ven og Kavallerist

Herman B.