Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Paris. Hotel de Malte. 4.2.93.

Kære Neergaard.

Jeg er nu i Paris. Og jeg vilde spørge Dem, om jeg maatte skrive noget herfra til »Amtstidende«. Det kunde jo være helt anonymt. Jeg skal gøre mig al, al Umage.

Men min Stilling er saa tung og vanskelig, at jeg vilde bede Dem give mig selv det mindste Forskud. Selv 30 Kr. vil være meget i dette Øjeblik, og jeg vil være Dem uendelig taknemmelig. Svar mig, kære Neergaard, og kan De, da giv mig et lille Forskud.

Deres hengivne

Herman Bang.