Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Paris. 12.12.93.

Kære Neergaard.

Tak for Deres Brev.

Her er, hvad min Stemning har tilladt mig at skrive. Kan De, da det er et Julenummer, give mig 20 Kr: derfor eller 25 frcs? Send dem da omgaaende. Mit Arbejde her for alle de andre, gør mig saa fattig.

Jeg vil gerne skrive et Par Breve om Maaneden. Og for dem kan De saa betale mig som Evnen er.

»Tine« og »Ved Vejen« udkommer ‒ kontraktligt ‒ begge i Februar. I Januar bringer Revue des deux Mondes en stor Essay om mig.

Deres Ven

H. B.