Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Montreuil sur Mer. Pas de Calais. France.

27.2.94.

Hr. Jakob Hegel.

De vil maaske opfatte dette Brev som en Paatrængenhed eller som en personlig Anmodning, men isaafald giver jeg Dem Forsikringen om, at De tager Fejl. Brevet indeholder kun et Spørgsmaal.

Jeg har nu givet fem Maaneder hen til Opførelsen af nordiske Skuespil her. Indstuderingen af det siste ‒ »Over Evne« ‒ tog mig seks Uger al min Tid. Naar jeg atter bliver rask, kommer Turen til »Solness«, »Hansken«, »Leonarda« og »Kongen«. Jeg haaber paa Sejr som hidtil.

Indtil nu har jeg ført hele Kampen uden nogen Understøttelse. Men nu kan jeg ikke mere, og skal det afgørende Felttog her føres til Ende, maa jeg have Understøttelse. Det Hele vil staa paa tre Maaneder endnu ‒ ‒

Finder »Gyldendalske Boghandel«, at disse Bestræbelser, om hvilke norske og danske Blade sandsynligvis udførlig har berettet, fortjener dens Støtte og hvis man vil yde mig den, da vil jeg takke. Med c: 1000 frcs. kan jeg ende Sagen. Finder »Gyldendal«, at dette er den uvedkommende eller i alle Fald udenfor dens Virksomhed, da behøves intet Svar.

Jeg beder Dem i hvert Fald forstaa, at her ikke er Tale om nogen Hjælp til mig. Naar jeg passer mit Skrivebord, kan jeg saa godt tjene til min Føde. Det er kun Kampen for nordisk Literatur, jeg ikke kan gennemføre uden Støtte; og derfor kommer jeg til Nordens største Forlag med et Spørgsmaal.

Deres meget ærbødige

Herman Bang.