Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Paris. Rue de L'Abbé de L'Épée. 14.

Kære Ven.

Tilgiv, det har varet saa længe. Men jeg har været syg og er det endnu. Det er Nyren.

Ja ‒ det maatte jo blive til det. Jeg har tænkt det i aarevis. Om nu alt maatte gestalte sig til Lykke. Teatret er paa én Gang det Største og det Ringeste og i vore Dage er det tiest det Ringeste.

Naturligvis skriver jeg saa gerne til Lindberg. Men véd De, at han er i Helsingfors? Der er det dog lidt svært at rejse hen. Saa kunde De da akkurat ligesaa billigt gøre en »Studierejse« til Paris. Men, aa, Gud hjælpe os ‒ jeg skulde paa Lægens bestemteste Befaling »rejse« til Versailles og kommer ikke en Gang saa langt.

Rollen maa vist være god ‒ jeg kender Stykkets Indhold.

Fremfor alt: Bevar Dem selv og gør aldrig »Teater«. Det er der nok til.

Deres Ven

Herman B.

Skriv snart.