Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

St. Germain en Laye. France.

Rue des Coches 17 bis.

Mardi.

Kære Ven.

De har maattet vente nogle Dage paa disse Ord, ti jeg er meget syg.

Naturligvis, min Ven, vil jeg gerne læse med Dem. Men: tror De, at det vil være en Anbefaling hos Riis, at De har læst med mig? Jeg tror det ikke. Og, paa den anden Side, kan det forblive skjult, hvis De læser med mig? Jeg tror det heller ikke.

Hvad Logis angaar, da kunde De bo i mit lille Hotel: Værelse 40 frcs pr. Maaned, Kost 90 frcs pr. Maaned uden Kaffe om Morgenen. Eller De kan bo her, i samme Hus som jeg ‒ ligesaa billigt.

Eller De kan bo ‒ ‒ i Frederikshavn. Ti maaske skal jeg tilbringe September Maaned paa Bangsbo. Lægen her ønsker det meget og Johan ogsaa. Men hvorfra tage Pengene? Hvis jeg rejser hjem, kunde De bo i F-havn og daglig læse med mig paa Bangsbo og naar jeg i Slutningen af September tog her tilbage, kunde vi følges ad.

Hvordan alt dette bliver, skal jeg skrive Dem, saasnart jeg selv saa nogenlunde véd det. Om én Ting kan De være overtydet, at hvad jeg kan gøre for Dem, det skal blive gjort til sidste Trevl.

Hvor Skade, at jeg ikke allerede har mit »Byteater«. Saa kunde De spille der et Aar og komme til »Hesten« som en »færdig« Aktrice.

Naar jeg ikke skriver mere, er det, fordi der kun er triste Ting at skrive. Paa Lørdag skal jeg betale min Pension og jeg ejer kun tredive frcs. og hvert Arbejde er mig forbudt.

Altid Deres gode Ven

Herman B.