Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Bangsbo. Frederikshavn. Mandag.

Kære Ven.

Hvad i al Evighed gaar der af Dem? I Lørdags kørte jeg til Frederikshavn og fandt ingen Fru D.N. og siden har jeg omsonst ventet samme Fru D.N. Kommer De slet ikke? eller er De syg? eller ‒ ‒? Skriv ialfald. Og hvis De tager direkte til Paris, da tag strax til vort lille Hotel, hvor der er godt, urimeligt billigt og frisk Luft ‒ ‒ to Skridt fra Luxembourghaven. Skriv først til

Mr. Victor Delail.

Rue de l'Abbé de l'Épée 14.

Sig, at De er en Ven af mig og De vil finde Huset aabent. Hr. og Fru Fahlstrøm boer der, saa De havde strax Selskab med fælleds Interesser.

Men skriv først og fremmest til

Herman B.