Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sandviken. Mandag.

Kære Dagmar.

Jeg har faaet »La Lutte pour la Vie« ‒ med hvide Blade mellem Siderne? Er det Meningen, at jeg paa disse samme hvide Blade skal gøre mine Bemærkninger? Jeg er kun daarlig til det, min Ven. Johan skriver til mig, at Debut'en nu er slaaet fast ‒ og i denne Rolle. Quod felix ‒ ‒ Og forresten siger han, at De jo saa til næste Sæson »roligt og jævnt kan glide ind i Repertoiret«. Gid det var saa vel.

Men, kære Barn, skriv om jeg maa bede. Ti det er saa rart at vide Besked. Johan er jo paa Bangsbo.... hvad vil han der? Ti hvis der er noget Sted, hvor han, desværre, slet ikke har noget at gøre, er det da paa hans eget Gods.

Herman.

Og ellers hvad Nyt? Det er en stor Behagelighed at have Venner ‒ ‒ som skriver En lidt til.