Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sandviken.

Kære Dagmar.

Jeg læste »Politiken« men blev ikke klog deraf. Ved ikke, om P:N: vilde elskværdigt diskutere et mindre heldigt Udfald eller sagligt benægte en Sukces.

Skriv altsaa og gør mig en stor Tjeneste: send mig alt, hvad der er skrevet om Debut'en, saa jeg kan faa et Indtryk.

Jeg skal gerne sende det tilbage strax.

Og Glückauf.

Herman.