Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Sorø. 25.11.95.

Kære Nansen.

Ser du, det falder mig i Aarenes Løb alt sværere at udtrykke Følelser. Jeg trækker en humoristisk Dress over min ganske Figur. Men i et Brev vil jeg alligevel takke dig for Timerne fra sidst. Det var vel – paa Bunden af vort Hjerte – alligevel altid sværere for os at misforstaa hinanden end i Venskab og sammen at betragte denne mærkelige Verden og glædes, naar en af os naaede noget og var lykkelig.

Tak ogsaa din Forlovede saa mange Gange. Hun vil naa vidt. Sig hende, at hun maa øve sin Stemme en Time om Dagen – og faa de bløde Toner frem, uden derfor at faa nogen sødlig Klang i Organet.

Din

Herman B.

Hils Tykkerten Immanuel.