Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag Morgen.

Kære Nansen.

Jeg kan ikke løbe op til dig, da jeg har altfor meget at gøre. Men kunde du ikke gennem Vilhelm Hansen faa "Marcelle " at læse? Ti – ærlig talt – det er jo meget godt med "Det store Lod" men maaske vil Schrøder ikke (det ved man jo aldrig) og da var det godt at have to Forslag paa Haanden. Desuden er min Interesse "Frøken Betty Müller" – af alle Grunde, ogsaa af det Klogskabshensyn, at om hende véd jeg, at hun kan bære et Stykke. Det gælder for mig hende først. Véd hun ikke selv en Rolle at vælge i et Stykke, som kunde saa nogenlunde besættes?

Herman.