Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Skørping. Fredag.

Kære Nansen.

Tak for dit Brev.

Samtidig med dette sender jeg til Lind en lang Skvalder om "Aarhundredets Jubilæumsskrift". Jeg synes selv, det er længe siden, jeg skrev noget saa ondt og morsomt. Naturligvis troede jeg, du havde faaet Revuen. Ellers havde jeg sendt den strax. Jeg kan forsikre dig at min Glæde var meget stor, da jeg saá, hvor henrivende det, ogsaa paa fransk, saá ud. Fra Schandorph skal jeg hilse, at han er Medindbyder. Jeg selv passer ikke til den Slags. Jeg er i de sidste Aar saa lidet repræsentativ. Lad Betty for Guds Skyld holde Modet oppe. Og lad hende paa Prøverne nøje følge "Omgivelsernes" Art og Spillestyrke.

Jeg skriver saa meget jeg kan – men der er langt igen.

Mange, mange Hilsener til Betty.

H.B.