Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Skørping. Lørdag.

Kære Ven.

Idag har jeg faaet "Karls" Bog ..... Vil du lade Bogladen sende mig ogsaa "Cordts Søn ", saa skal jeg skrive om dem begge – – nu, de sidste Dage, jeg er her. For det bliver vel endelig snart de sidste Dage. Jeg er nu paa det sidste Vers og selv om Verset er långt, kan det vel ikke være Evigheden.

Schubothe vil gerne have Bogen ud til Jul. Jeg vilde meget foretrække Januar. Men jeg ved godt, at det kun er Fejghed – Fejghed ogsaa, fordi der i den første Tredjedel er uendelig meget at rette og gøre bedre. Hvad jeg har skrevet her i Sommer, kan jeg ikke gøre bedre ... Det glider jævnt som det selvfølgelige glider og er saa humoristisk og saa bittert som mine Tanker om Livet er.

Men – aa, jeg skal endnu pines maaske et Par Uger, før Enden er der.

Mange mange Hilsener til vor Tids Johanne Louise Heiberg .

Din

H.B.