Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Leopolds Hotel. Søndag.

Kære Hr. Hirschsprung.

Deres ved Hjemkomsten forefundne Brev har bedrøvet mig meget.

Sagen var denne.

Jeg blev i Viborg syg og Natten til igaar maatte, da Besvimelsesanfaldene tiltog, Lægen hentes. Som altid paa mine Rejser slog mine Rejsepenge ikke til og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulde gøre. Men om noget Misbrug af Deres Godhed er der sandelig ikke Tale. Det maa De tro.

Deres hengivne

Herman Bang.