Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Kunstnerinde.

Det kan jeg ikke, da jeg maa og skal være hos Kaptajn Sørensen – "den anden slesvigske Krig" – til militær Konference Kl. 4.

Men for dog at se Dem traver jeg saá ind til "Efteraarssolen "

Hils Peter.

Deres Ven

H.B.