Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Nansen.

Nej – jeg maa bede om at faa de tyve Kr. igen. Det er da ogsaa rædsomt – det Hele.

Og i næste Uge holder Rex Dommedag. Hvis jeg paa nogen Maade kan, kommer jeg iaften.

Din

H.