Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Nej – jeg kan hverken skrive eller noget andet. Bare til Nød passe Kreta.

Igaar Eftermiddags blev jeg syg og min Plads til "Strandby Folk " stod tom og jeg kunde herhjemme ikke skrive en Linje hverken om "Frederiksberg-Hennings" eller om "Vort Folk".

Men det kommer.

Her ligger ti Kr. og de andre faar du først paa min Fødselsdag.

Hav det nu saa dejligt i Berlin – dejligt, begge to.

Gid jeg kunde tage med.

Jeg skulde til Cantors til Middag men maa gaa i Seng. Mit Liv er egenlig ikke saa muntert – naar Kreta undtages.

Og den lykkeligste Rejse for Kunstnerinden.

Din

H.B.