Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Slagelsegade 22.

Ø.

Kære Nansen.

Du maa undskylde, at der – saa længe jeg ikke kan gaa ud – kommer lidt Slinger i Valsen som nu med din Ven Edison . Jeg skal imidlertid, naar andet Hefte kommer, gøre selve Omslaget til Skamme med en formidabel Straale.

Jeg har idag under Titlen "Man siger –" skrevet en Venlighed om Bojesen, der lader "Aarhundredets Jubilæumsskrift" langt bag sig.

Mange, mange Hilsener til Fruen.

H.B.

Fredag Morgen.

Brevet kom ikke afsted iaftes og nu maa jeg aabne det for at bede dig gøre mig en stor Tjeneste. Jeg faar først Penge imorgen – fra Korsgaard – og har slet ingen. Vil du laane mig 20 Kr. til imorgen. Men læg dem forsigtigt i en Konvolut, saa Pigen intet mærker.

H.B.