Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Kære Børn.

I maa sagtens tro, jeg er gal. Men det er jeg ikke. Og jeg vil ikke komme op, før jeg har set Betty i "Strandby Folk ". Imorgen er jeg jo i Tøjet, saa jeg i alle Fald kan sé første Akt....

Jeg skal jo læse op til Fru Riis .

Alle disse fremmede Mennesker slider i mig, saa jeg aldrig faar et Minut hverken til mig selv eller til de faa Mennesker, jeg holder af.

Og nu skal jeg jagte til Stockholm om en halv Snes Dage og en Frøken Jessen og en Frøken Jansen lader mig aldrig Fred nu, hvor Lautrup'en og Jonna'en er færdige.

Vil du ikke give Sofie de to Akter af Hr. Feddersens Stykke, som jeg en Gang bad Betty læse, hvad hun vist aldrig gjorde. Hvis de er blevet borte, tror jeg, det hidsige Menneske slaar mig ihjel.

Jeg skriver nu til Johan til hvem jeg ikke har mælet et Ord i tre Maaneder. Jeg hilser.

Mange, mange Hilsener til Kunstnerinden.

Tak for Laan.

Herman.