Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære H.

Mens De venter paa min Bog, beder jeg Dem gemme denne lille Stump af en Avis, som jeg gerne vilde en Gang skulde reddes fra helt at glemmes. Den rummer en Sum af mit Liv.

Deres Ven

H. B.